Fisket har alltid varit mycket viktigt i de kustnära trakterna...

 

De övergripande målen för Fiskeområde Södra Bottenhavet är att förvalta bestånden av fisk för att kunna ha ett långsiktigt, lönsamt och hållbart kustfiske för konsumtion, i balans med en levande skärgård och med hänsynstagande till natur- och kulturmiljövärden i kustområdet. Projekten skall ha en inriktning som på kort eller lång sikt leder till att generera sysselsättning inom yrkesfisket, fisketurism och besöksnäring. Läs mer...

 

 

Vad är ett fiskeområde?

Se Jordbruksverkets beskrivning (klicka här)

 

 

Fiskeområde Södra Bottenhavet geografiska utbredning

är kommunerna Nordanstig, Hudiksvall, Söderhamn, Gävle, Älvkarleby och Tierp

 

Större karta

 

 

 

 

För att främja yrkesfisket och de kustregioner där fisket historiskt sett har varit betydande har Europeiska Unionen beslutat att stödja dessa kulturellt rika regioner under förutsättning att medfinansiering finns.

 

 

Fiskeområde Södra Bottenhavet

Nyheter

 

Förslag havs- och fiskeriprogrammet

 

Ljusne - Två dagar av fight

Kolla filmen på Youtube 

 

 

Till inloggning för styrelsen

Klicka här >>